Go to Top

Hoe goed presteert jouw team?

« Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes »
– Henry Ford

De laatste decennia hebben organisaties vaak de nadruk gelegd op specifieke vakbekwaamheid bij medewerkers en het kapitaliseren van hun individuele sterktes.

Het is immers zo dat competenties en mensen enkel kunnen groeien vanuit een positieve waardering van hun talenten.

Daarbij zien wij een reële toegevoegde waarde bij het inzetten van de verschillende individuele competenties in het team. Door vaardigheden, kennis en ervaringen te delen, vermenigvuldig je de slagkracht en het prestatievermogen van het team. Dat levert een team op dat sterker is dan de som van zijn individuen, een team waarvan de leden samen sterk staan en een beroep doen op het collectieve  verstand en potentieel.

De ontwikkeling van een team is daarom ook cruciaal voor het succes van een organisatie.