Go to Top

Theoretische aanpak

Onze aanpak gebaseerd op Bruce Tuckman en Patrick Lencioni

We hebben onze aanpak gebaseerd op de unieke combinatie van twee bekende modellen voor teamontwikkeling : het model van Bruce Tuckman en het model van Patrick Lencioni.

1.  Het model van Bruce Tuckman geeft aan hoe de dynamiek verloopt van de evolutie en ontwikkeling van een team.

Een team dat hoge prestaties levert, ontwikkelt zich via verschillende stadia:

Tuckman NL

Evolutie en ontwikkeling van een team

  • FORMING (vormen)
  • STORMING (confronteren)
  • NORMING (normaliseren)
  • PERFORMING (renderen)

Bij elke verandering of aanpassing komt een team opnieuw in deze dynamiek terecht. Your Team Assessment geeft aan in welke fase jouw team zich momenteel bevindt en wat dat betekent voor het prestatieniveau van het team.

2. Het piramidemodel van Patrick Lencioni focust vooral op de kwaliteit van de interacties tussen de teamleden. Het beschrijft het functioneren en disfunctioneren van het team op basis van vijf parameters :

Het piramidemodel van Patrick Lencioni

Model van teamontwikkeling

  • VERTROUWEN
  • CONFLICT
  • BETROKKENHEID
  • VERANTWOORDELIJKHEID
  • RESULTATEN

Deze bevraging geeft vooral de pijnpunten in de teamwerking  weer, die een hoog prestatieniveau in de weg staan. De positieve benadering zet aan tot het zoeken naar concrete oplossingen.

Onze gezamenlijke aanpak biedt een  accurate evaluatie van de werking van je team. Op basis daarvan  heb je middelen om je team krachtiger te maken, door potentiële verbeterpunten concreet aan te pakken en door sterkten nog meer te benutten.