Go to Top

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe de vragenlijst (Your Team Assessment – YTA) en het daarop betrekking hebbende verslag omgaan met het verzamelen en verspreiden van gegevens met betrekking tot de webdiensten van www.yourteamassessment.com en de gelinkte pagina’s (hierna gezamenlijk “de Website”).

Dit privacybeleid geldt enkel voor zij, consultants en anderen, die erkend gebruiker zijn van YTA.

Zowel de Gebruiker als de Erkend Consultant gaat akkoord met de hierin omschreven praktijken.

Deze Website wordt in België beheerd, en de hierop verzamelde gegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden bijgehouden en opgeslagen, toegankelijk zijn en worden gebruikt in rechtsgebieden waar de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens kan afwijken of minder bescherming biedt dan het rechtspraakgebied van de Gebruiker of Erkend Consultant.

YTA behoudt zich het recht voor persoonlijke of professionele gegevens van de Gebruiker en/of Erkend Consultant openbaar te maken als we hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan juridische processen, te reageren op klachten, of de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van derden te beschermen. Onder voorbehoud van wat in dit privacybeleid vermeld staat, zal YTA gegevens niet vrijgeven, verkopen of verhuren aan derden, met uitzondering van de personen die deelnemen aan de vragenlijst.

Veiligheid

YTA beschikt over strenge veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van zowel persoonlijke als professionele gegevens. Er is echter geen garantie dat de website niet kan worden doorgedrongen door “hackers” of anderen die de gegevens voor illegale doeleinden willen gebruiken. Noch Go4People noch Your Team Assessment kan verantwoordelijk worden gesteld voor illegale praktijken met betrekking tot de gegevens die zich op deze Website bevinden.

Enkel bevoegd YTA personeel heeft toegang tot de door de Gebruiker en/of Erkend Consultant verstrekte gegevens die de persoonlijke of professionele ervaring beschrijven. Om een hoog niveau van veiligheid te helpen handhaven, is het aanbevolen dat de Gebruiker of Erkend Consultant geen vertrouwelijke gegevens (zoals kredietkaartnummers) via e-mail of een andere schriftelijke correspondentie naar YTA doorstuurt.

Het verzamelen en gebruiken van gebruikersgegevens

Wanneer Gebruikers en Erkende Consultants gegevens verstrekken met betrekking tot hun persoonlijke en professionele ervaring, om aan de eisen van YTA te voldoen, doen zij dat vrijwillig en zijn zij verantwoordelijk voor de echtheid en nauwkeurigheid van de door hen verstrekte gegevens. Als de door hen verstrekte gegevens op welke manier dan ook een verkeerde voorstelling van zaken geven, zal de Gebruiker of Erkend Consultant verantwoordelijk worden gehouden voor wettelijke stappen die voortvloeien uit deze onjuiste verklaringen.

YTA en Go4People mogen het e-mailadres of andere contactinformatie van de Gebruiker of Erkend Consultant gebruiken voor de kennisgeving van belangrijke wijzigingen aan de Website, het Certificatieprogramma, nieuwe producten en diensten, of op andere wijze diensten te leveren aan de Gebruiker of Erkend Consultant.

Het internetadres van de Gebruiker of Erkend Consultant kan worden gebruikt om de oorzaak van problemen met servers te achterhalen en/of de Website te beheren.

Richtlijnen met betrekking tot kinderen

YTA schat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en veiligheid van kinderen zeer ernstig in. Wij zetten niet aan tot gebruik van of bezoek aan onze Website door kinderen zonder toezicht van een ouder of andere verantwoordelijke volwassene.

Contact voor bijkomende informatie

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of andere informatie wenst over de Website, gelieve met ons contact op te nemen via info@yourteamassessment.com.