Go to Top

Online vragenlijst

Uniek in zijn soort

Op basis van de unieke combinatie van twee bekende modellen voor teamontwikkeling, Bruce Tuckman en Patrick Lencioni, evalueert de online Your Team Assessment vragenlijst de dynamiek van jouw team en het prestatieniveau. Het is een online tool die in 3 talen beschikbaar is (Nederlands, Frans en Engels).

Diagnose

Het gezamenlijke resultaat van de vragenlijsten die door alle leden van je team worden ingevuld, biedt een “stand van zaken” in het team en levert concrete sterke punten en verbeterpunten op.

De Your Team Assessment vragenlijst is toepasselijk voor elk soort team (klassiek teams, extern teams, projectteam…) en voor elke soort organisatie.

In de praktijk

Je wilt je team laten evalueren. De aanpak is heel eenvoudig:

Erkende consultants voor een kwaliteitsvolle begeleiding

Je neemt contact op met één van onze erkende consultants.

Een eenvoudig “dashboard” voor efficiënt beheer

Onze consultant maakt een teamdashboard aan met de e-mailadressen van alle leden van je team.

Your Team Assessment - Créez et gérez vos équipes en toute simplicité

Gegarandeerd vertrouwelijk

Elk teamlid ontvangt daarna een persoonlijke uitnodiging met de vraag de online vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt vertrouwelijk, de individuele antwoorden zijn niet toegankelijk. Het teamlid kan de taal van de vragenlijst kiezen: Nederlands, Frans of Engels.

Le questionnaire en ligne personnalisé

Een unieke vragenlijst voor de evaluatie van de teamprestatie

Your Team Assessment evalueert de prestatie van je team op basis van 35 vragen met betrekking tot het gedrag van de teamleden. Het is de frequentie waarmee gedragingen zich binnen je team voordoen (tussen “nooit” en “altijd”) die de dynamiek van het team kenmerkt.

Le questionnaire en ligne personnalisé

Een duidelijk en gedetailleerd verslag met sterke punten en verbeterpunten

Na verwerking van de vragenlijsten volgt een nabespreking met de Teamcoach op basis van het  verslag.

Mogelijke verdere stappen kunnen verkend en besproken worden: teambegeleiding, individuele begeleiding…

Obtenez un rapport